Алтны зээл

Алтны зээл

Бүтээгдэхүүний онцлог: Бизнес эрхлэгч бизнесийн эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх болон үйл ажиллагааг өргөжүүлэх гэж буй аж ахуйн нэгжийн бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжин олгогддог улсын сорьцын хяналтын албаар баталгаажуулсан дугаар, сорьц бүхий алтыг барьцаалан зээл олгох боломж бүхий зээл юм.

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага: 

 • Зээлдэгч нь Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээд байх;
 • Бизнесийн тогтмол орлоготой;
 • Үйл ажиллагаагаа нь банкны тогтвортой санхүүжилтийн бодлогод нийцсэн;
 • Байгаль орчинд сөрөг нөлөө учруулж болзошгүй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулах бол байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ, нөхөн сэргээлт хийх төсөв, төлөвлөгөө нь баталгаажсан, хуульд заасан зөвшөөрлийг авсан байх.
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх;

Үйлчилгээний нөхцөл:

Хүүний хувь

2.5%

 

Зээлийн хэмжээ

1,000,000,000 / нэг тэрбум төгрөг/ хүртэл

 

Зээлийн хугацаа

24 хүртэл сар

 

Өргөдлийн хураамж

Хуулийн этгээд – 20,000 төгрөг, Иргэн – 15000 төгрөг

 

 

 

 

Зээлдэгчийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 • Банкны маягтын дагуу бөглөсөн зээлийн өргөдөл, анкет;
 • Зээл хүсэгчийн хуулийн этгээдийн анкет;
 • Алтны сорьцын акт;
 • Удирдах ажилтнуудын иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар, анкет;
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар
 • Стандартчилал хэмжил зүйн газрын Сорьцын хяналтын хэлтсийн хайлуулалтын хуудас;
 • Зээлийн төсөл, зээлийн зориулалтыг баталгаажуулсан баримт;
 • Орлого тодорхойлох баримт.