Алтан ₮ карт


Үндэсний брэнд ₮ буюу Төгрөг картыг Капитал банк харилцагч та бүхэндээ хүргэж байна. Энэхүү үндэсний төлбөрийн карт нь олон улсын стандартад нийцсэн, VISA, MasterCard брэндүүдтэй эн зэрэгцэхүйц нууцлалтай бөгөөд төлбөр тооцооны бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой карт юм.


Дотоодын алтан ”₮” карт: Нэр төрийн баталгаа болсон энэхүү карт нь эрхэм харилцагч таны хэрэгцээнд төгс нийцнэ.

Давуу тал:

  • Бэлэн мөнгөний бүх төрлийн эрсдэлээс ангижирч, хүссэн хэмжээгээрээ мөнгө байршуулах;
  • Дотоодын картаар үйлчлүүлэгч байгууллагуудаар үйлчлүүлж төлбөр тооцоогоо бэлэн бусаар гүйцэтгэх;
  • Картын дансны үлдэгдэл сар бүр 0,3 хувийн хүү бодно;
  • Өдөрт гаргах бэлэн мөнгөний хэмжээ өндөр;

₮ картын нөхцөл:

Бүтээгдэхүүний төрөл

Картын хураамж

Дахин захиалга

Картын хугацаа

Доод үлдэгдэл

Жилийн хүү

Алтан карт

15,000₮

15,000₮

3 жил

1000₮

3.60%

Картын үйлчилгээний нөхцөл:

Картын гүйлгээний тоолуурын лимит


1

Бэлэн мөнгө авах гүйлгээний тоо

202

АТМ-аас нэг удаа гарах мөнгөн дүнгийн дээд хэмжээ

Карт хүлээн авагч банкны АТМ-ын мөнгө бэлтгэж багцлах чадамжаас хамаарна. Манай банкны АТМ-ээс нэг удаадаа 25 ширхэг дэвсгэрт багцлах боломжтой. Жнь: АТМ-дзөвхөн 20,000-тын дэвсгэрт байна гэж үзвэл 20,000₮ х 25ширхэг=500’000₮-ыг АТМ багцлах боломжой юм.3

Худалдан авах хийх гүйлгээний тоо

404

Картын ПИН код шалгах тоолуур

3

Картын гүйлгээний дүнтэй холбоотой лимит


5

Бэлэн мөнгөний өдрийн лимит

5,000,000₮6

АТМ-аас бэлэн мөнгө авах лимит

5,000,000₮7

Худалдан авалт хийх болон бэлэн мөнгө авах лимит

5,000,000₮Картын үйлчилгээний шимтгэл:

Гүйлгээний төрөл

Банк

₮ карт (₮)

1

АТМ-аас бэлэн мөнгө авах

Капитал банк

100₮

Дотоодын бусад банк

500₮

2

Салбар, ТТ-өөс бэлэн мөнгө авах

Капитал банк

150₮

Дотоодын бусад банк

500₮

3

АТМ-аас дансны үлдэгдэл шалгах

Капитал банк

60₮

Дотоодын бусад банк

100₮

4

Салбар, ТТ-өөс дансны үлдэгдэл шалгах

Капитал банк

60₮

Дотоодын бусад банк

100₮

5

АТМ ашиглан картнаас картруу мөнгө шилжүүлэх

Капитал банк

100₮

6

АТМ ашиглан картын нууц дугаар солих, шинээр авах /PIN, iPIN/

Капитал банк

1000₮

7

АТМ ашиглан картаар хийгдсэн сүүлийн 11 гүйлгээний хуулга авах

Капитал банк

100₮