Аккредитив

Аккредитив нь гадаад худалдааны тєлбєр тооцоонд єргєн хэрэглэгддэг эрсдэлгүй, найдвартай үйлчилгээ юм.Гадаад худалдааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг, гадаад төлбөр тооцоо гүйцэтгэдэг харилцагч иргэдэд зориулан олон улсын жишигт нийцсэн аккредитивийн бүх төрлийн үйлчилгээг үзүүлж байна.

Эх үүсвэртэй аккредитивийн үйлчилгээ

(Аккредитивын дүнтэй тэнцэх мєнгєн эх үүсвэрийг урьдчилан тусгаарлан нээж буй аккредитив юм.)

Экспортын аккредитив

(Гадаад худалдааны гэрээний дагуу бараа бүтээгдэхүүнийг худалдах, нийлүүлэх, экспортлогч тал буюу харилцагчийн нэр дээр гадаадын банкнаас нээгдэж ирсэн аккредитивыг хэлнэ.)

Нөхцөл Шимтгэл
Экспортын аккредитив нээсэн мэдэгдэл хvлээлгэн өгөхөд $30
Аккредитивын баримтыг хvлээн авч шалган төлбөр гvйцэтгvvлэхэд 0.1 % (min $ 60, max $300 )
Аккредитивын нөхцөлд нэмэлт өөрчлөлт орсныг мэдэгдэхэд $10
Аккредитивыг хvчингvй болгоход $50

Импортын аккредитив

(Гадаад худалдааны гэрээний дагуу бараа бүтээгдэхүүнийг импортлогч харилцагчийн нэрийн ємнєєс тєлбєр хийхийг бичгээр хүлээн авч банкнаас нээсэн аккредитивыг хэлнэ.)

Импортын аккредитив нээхэд 0,15% (min $100, max $350)
Дараа төлөгдөх нөхцөлтэй аккредитивын хувьд хvv шимтгэлийн хэмжээг гэрээгээр зохицуулна.
Өөрчлөлтvvд: Yнийн дvнг нэмэхэд 0,1 %
Бусад өөрчлөлт бvрээс $ 20
Хvчингvй болгоход $60
Гэрээ зөрчигдсөн нөхцөлд $ 20

Аккредитивын бvрдvvлэх материалын жагсаалт

Харилцагч талуудын хооронд байгуулсан нотариатаар баталгаажсан гэрээний эх хувь

Иргэний үнэмлэх

Нотариатаар баталгаажуулсан гарын үсгийн баталгааны маягт

Гадаад худалдааны гэрээ эсвэл худалдааны нэхэмжлэх

Банкны аккредитив маягт

Бусад холбогдох материал

Эх үүсвэргүй аккредитивийн үйлчилгээ

(Мєнгєн эх үүсвэр тусгаарлахгүйгээр хєдлєх болон үл хєдлєх хєрєнгє, үнэтцаас, хүлээгдэж буй ирээдүйн орлого, ємчлєх эрх гэх мэт бусад барьцаа хєрєнгєєр баталгаажуулан нээж буй аккредитив юм.)

(Гадаад худалдааны vйл ажиллагаа эрхэлдэг, гадаад төлбөр тооцоо гvйцэтгэдэг харилцагч иргэдэд зориулан олон улсын жишигт нийцсэн аккредитивийн бvх төрлийн vйлчилгээг vзvvлнэ.)
Хэмжээ Банкны өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл
Хvv /сарын/: Баталгаатай 0.5%-1.5% Баталгаагvй 0.2%-0.8%
Хугацаа: 2 жил хvртэл
Нээсэн шимтгэл: Үнийн дvнгээс нэг удаа 0.15%
Эрсдэлийн шимтгэл: Нээсэн vнийн дvнгээс нэг удаа 1%
/Гадаадын банкны шимтгэлийг харилцагч төлнө/

Аккредитивын бvрдvvлэх материалын жагсаалт

Гадаад худалдааны гэрээ эсвэл худалдааны нэхэмжлэх

Банкны аккредитив маягт

Зээлдэгчийн бvрдvvлэх материалыг нэмж бvрдvvлнэ